WERKERVARING

WAAR IK HEB GEWERKT

Bouwkundig Leveranciermanager / Projectleider, Hanzehogeschool Groningen, Groningen - mei 2017  t/m heden

Het managen van contracten op bouwkundigonderhoud, terreinonderhoud en enkele facilitaire voorzieningen. Tevens het geven van advies op technische en contractuele vraagstukken.

•Contracmanagement.

•Meer Jaren Onderhouds Begrotingen / Planningen

•Planmatig onderhoud

•Correctief onderhoud

 

Technisch Manager Wonen, MVGM Vastgoedmanagement, Groningen - augustus 2014  t/m april 2017

•Kwartaal overleggen met complex eigenaren (technische input)

•Meer Jaren Onderhouds Begrotingen

•Woning mutaties (voor inspecties, opnames en opleveringen)

•Planmatig onderhoud

•Klacht onderhoud

 

Inspecteur/Werkvoorbereider, Bouw & Facility Nederland B.V., Groningen - medio april 2014 t/m juli

•Auto-CAD tekenen

•Planningen maken

•Rapporteren

•Inspecties hellende daken NEN 2767

 

Facilitair medewerker, Hanzehogeschool (Academie Minerva), Groningen - begin januari 2013 t/m augustus 2013

•Frontoffice werkzaamheden

•Centrale telefonie diensten

•Open en sluiten gebouw

•Ruimtes klaarzetten

•Kleine technische klussen

•Schilderwerkzaamheden

 

Toezichthouder bouw, Hanzehogeschool (Academie Minerva), Groningen - medio juni t/m eind augustus 2012

Tijdens deze periode heb ik meegedraaid in de organisatie van het verbouw project van Academie Minerva ter vervanging van mijn leidinggevende dhr. van der Zee.

•Organiseren open en sluit tijden

•Coördineren interne verhuizing

•Aanspreekpunt voor omwonenden

•Aanspreekpunt voor bedrijven

•Coördineren bouw schoonmaak

•Veiligheid handhaven

 

Stage Projectleiding, Gemeente Assen, Assen - februari t/m juli 2011

Hier werkte ik mee bij de projectleiding (zijde opdrachtgever) van het project “De Nieuwe Kolk” in Assen.

•Controleren tekeningen

•Bouwvergaderingen bijwonen

•Organiseren/opstarten sluitplan

•Controleren planningen

•Controleren uitgevoerde werkzaamheden

 

Facilitair medewerker, Hanzehogeschool (Prins Claus Conservatorium en afd. Economie), Groningen - begin september 2006 t/m januari 2013

•Frontoffice werkzaamheden

•Kleine technische werkzaamheden

•Open en sluiten gebouw

•Ruimtes klaarzetten

 

Bouwkundig tekenaar, Bouwbedrijf Tieben, Ter Apelkanaal - Juli 2006 t/m augustus 2007

•Maken van Auto-CAD tekeningen.

 

Afdeling techniek (Onderhoud), PandGarant, Groningen - maart t/m Augustus 2006

•Klachten/storingen wegzetten bij aannemers

•Meerjaren onderhoudsplanningen maken en bijwerken

•Bouwkundige inspecties

•Aannemen dagelijkse klachten/storingen

 

Werkvoorbereiding en timmerfabriek, Bouwborg , Groningen - januari t/m eind februari 2006

•Calculatie werkvoorbereiding

•Timmerfabriek werkzaamheden

 

Timmerman, BAM woningbouw, Leeuwarden - juni t/m december 2005

•Timmerman ruw- en afbouw

•Maatvoering

•Stelwerk

•Betonstorten

 

Freelancewerk - 2003 - 2004

In deze periode heb ik mij bezig gehouden met het doen van kleine klussen en verbouwingen.

 

Stage afdeling techniek, PandGarant, Groningen - 2003 (5 Maanden)

•Aannemen Klachten/storingen

•Klachten/storingen wegzetten bij aannemers

•Bouwkundige Inspecties uitvoeren

•Opdrachten verstrekken aan

•Aanvragen van offertes bedrijven

 

Facilitair medewerker, Hanzehogeschool, Groningen - 2000, 2002 en 2003

Vakantiebaan, Medewerker interne dienst (faculteit Techniek)

 

Stage, Brandweer Haren, Haren (GN) - 2003 (5 Maanden)

•Aanvalsplannen tekenen en uitwerken t.b.v. brandveiligheid met Stabi-CAD

•Controleren / inspecteren bouwwerken

 

Stage werkvoorbereiding, Raab Karcher bouwstoffen, Groningen - 2002 (5 maanden)

• Calculeren tegelwerk vanaf tekening en bestek

 

Allround medewerker, Vastgoed Onderhoud, Groningen - 2000 - 2003

Werkzaam bij Vastgoed Onderhoud als allround medewerker. 

•Plaatsen keukens

•Verbouwen badkamers

•Ruw- en afbouw timmerwerk

•Bevoorraden bouwplaatsen

•Schilderwerkzaamheden